آخرین نوشته

بایگانی/آرشیو برچسب ها : ترور بیولوژیک

ترور بیولوژیکی چیست؟

ترور بیولوژیکی

 واژه ترور و تروريسم واژگان و اصطلاحات سياسي هستند و بسياري از انديشمندان قرن بيستم معتقدند كه اطلاق كلمه ترور به حوادثي كه با اهداف غير سياسي رخ ميدهند نادرست است.بنابراين ميتوان گفت كه ترور عبارتست از حذف حريف سياسي با هر شیوه ممكن فيلسوف و مورخ فرانسوي در مقدمه كتاب خود تحت عنوان « تاريخ انديشه سياسي در غرب» ... بیشتر بخوانید »