آخرین نوشته

Compass & Oblique

Understanding the symbols of Freemasonry:

پرگار گونیا

                      Compass & Oblique

one of the symbols of Freemasonry is Compass & Oblique.

its may be used in different places, for example: Tattoos, films , photos , games and etc…

بازی Assassin's

                      assassin’s creed game.

پرگار گونیا

                 Compass & Oblique

I want show you a interesting photo . you may surprising :

                         پرگار گونیا در همراه بانک صادرات

 Compass & Oblique in the bank software Cellular phone

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

by: Mr. Admin (mohhamadreza)

translate by: miss azad

sorry if I have mistake in this translate.

The following two tabs change content below.
خانم آزاد
من شهرزاد السادات آزاد هستم یه ساله که طراحی می کنم ! دانشجو ! عاشق کامپیوتر و ریاضی! I am shahrzad sadat azad. I started to design last year.i love computer and math!

یک نظر

  1. بخش فرهنگی

    Thanks.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*