آخرین نوشته

بایگانی دسته بندی ها : نماد های ضد فراماسونری

اینترنت دوست یا دشمن!؟

خب می خوام بپرسم که یک فرد یک انسان در ذهن ما چه خصوصیاتیش آشناست که ما می گوییم آن را می شناسیم… حتما میگید : شکل ظاهریش طرز فکرش شیوه ی زندگیش اخلاقیاتش خب یه سوال دیگر اطلاعات شخصی ما چه اطلاعاتی هستند؟ حال بر می گردیم به زندگی روزمره ما... خب صبح بلند میشیم  و کار های روزانه ... بیشتر بخوانید »